D/T METAR WX W/DIR W/SPE G/SPE TEMP DEWP
5/06/20 05:50 EGXC 050450Z 01010KT 9999 -RA BKN009 BKN022 OVC045 09/07 Q0993 RMK GRN -RA N (10°) 11.5mph 9°C 7°C
5/06/20 04:50 EGXC 050350Z 26010KT 9999 FEW012 BKN023 BKN030 10/07 Q0993 RMK WHT W (260°) 11.5mph 10°C 7°C
5/06/20 03:50 EGXC 050250Z 27014KT 9999 -RA FEW025 BKN050 10/07 Q0993 RMK BLU -RA W (270°) 16.1mph 10°C 7°C
5/06/20 02:50 EGXC 050150Z 27012KT 9999 FEW030 BKN045 11/07 Q0994 RMK BLU W (270°) 13.8mph 11°C 7°C
5/06/20 01:50 EGXC 050050Z 25008KT 9999 FEW030 BKN050 BKN150 10/09 Q0995 RMK BLU WSW (250°) 9.2mph 10°C 9°C
5/06/20 00:50 EGXC 042350Z 23005KT 9999 FEW030 SCT050 BKN160 09/08 Q0996 RMK BLU SW (230°) 5.8mph 9°C 8°C
4/06/20 23:50 EGXC 042250Z 21005KT 9999 FEW035 BKN050 10/08 Q0996 RMK BLU SSW (210°) 5.8mph 10°C 8°C
4/06/20 22:50 EGXC 042150Z 22007KT 9999 FEW035 BKN045 10/08 Q0997 RMK BLU SW (220°) 8.1mph 10°C 8°C
4/06/20 21:50 EGXC 042050Z 25005KT 9999 FEW030 BKN045 10/09 Q0998 RMK BLU WSW (250°) 5.8mph 10°C 9°C
4/06/20 20:50 EGXC 041950Z 23005KT 9999 -SHRA SCT030 BKN040 BKN070 10/08 Q0998 RMK BLU -SHRA SW (230°) 5.8mph 10°C 8°C
4/06/20 19:50 EGXC 041850Z 25007KT 9999 FEW030 BKN040 BKN080 11/08 Q0999 RMK BLU WSW (250°) 8.1mph 11°C 8°C
4/06/20 18:50 EGXC 041750Z 26007KT 9999 VCSH FEW030 SCT050 BKN080 14/06 Q0999 RMK BLU VCSH W (260°) 8.1mph 14°C 6°C
4/06/20 17:50 EGXC 041650Z 23005KT 9999 FEW032 BKN050 14/05 Q0999 RMK BLU SW (230°) 5.8mph 14°C 5°C
4/06/20 16:50 EGXC 041550Z 29008KT 9999 SCT030 BKN050 13/05 Q1000 NOSIG RMK BLU BLU WNW (290°) 9.2mph 13°C 5°C
4/06/20 15:50 EGXC 041450Z 28005KT 9999 FEW028 SCT040 BKN060 13/06 Q1001 NOSIG RMK BLU BLU W (280°) 5.8mph 13°C 6°C
4/06/20 14:50 EGXC 041350Z 31006KT 9999 FEW025 BKN038 BKN045 11/05 Q1002 NOSIG RMK BLU BLU NW (310°) 6.9mph 11°C 5°C
4/06/20 13:50 EGXC 041250Z 34009KT 9999 -RA FEW025 OVC040 11/07 Q1002 NOSIG RMK BLU BLU -RA NNW (340°) 10.4mph 11°C 7°C
4/06/20 12:50 EGXC 041150Z 31011KT 9999 FEW030 BKN042 12/05 Q1002 NOSIG RMK BLU BLU NW (310°) 12.7mph 12°C 5°C
4/06/20 11:50 EGXC 041050Z 32009KT 9999 FEW030 BKN060 BKN120 13/05 Q1003 NOSIG RMK BLU BLU NW (320°) 10.4mph 13°C 5°C
4/06/20 10:50 EGXC 040950Z 33010KT 9999 FEW025 SCT060 BKN120 12/04 Q1003 NOSIG RMK BLU BLU NNW (330°) 11.5mph 12°C 4°C
4/06/20 09:50 EGXC 040850Z 33010KT 9999 FEW020 BKN120 11/05 Q1004 TEMPO SCT020 RMK BLU TEMPO WHT NNW (330°) 11.5mph 11°C 5°C
4/06/20 08:50 EGXC 040750Z 32010KT 9999 FEW016 BKN120 10/07 Q1004 TEMPO SCT018 RMK BLU TEMPO WHT NW (320°) 11.5mph 10°C 7°C
4/06/20 07:50 EGXC 040650Z 33009KT 9999 FEW010 SCT060 BKN120 10/07 Q1004 NOSIG RMK BLU BLU NNW (330°) 10.4mph 10°C 7°C
4/06/20 06:50 EGXC 040550Z 33011KT 9999 FEW012 BKN060 BKN150 10/07 Q1005 NOSIG RMK BLU BLU NNW (330°) 12.7mph 10°C 7°C
4/06/20 05:50 EGXC 040450Z 33009KT 9999 FEW010 SCT040 BKN060 10/07 Q1005 RMK BLU NNW (330°) 10.4mph 10°C 7°C
4/06/20 04:50 EGXC 040350Z 35009KT 9999 SCT015 BKN070 10/08 Q1005 RMK WHT N (350°) 10.4mph 10°C 8°C
4/06/20 03:50 EGXC 040250Z 34008KT 9999 -RA FEW006 BKN009 OVC040 10/09 Q1005 RMK GRN -RA NNW (340°) 9.2mph 10°C 9°C
4/06/20 02:50 EGXC 040150Z 33010KT 9999 BKN008 OVC020 10/08 Q1006 RMK GRN NNW (330°) 11.5mph 10°C 8°C
4/06/20 01:50 EGXC 040050Z AUTO 34010KT 9999 FEW029/// BKN050/// 10/07 Q1007 NNW (340°) 11.5mph 10°C 7°C
4/06/20 00:50 EGXC 032350Z AUTO 32008KT 9999 BKN050/// 10/07 Q1007 NW (320°) 9.2mph 10°C 7°C
3/06/20 23:50 EGXC 032250Z 33009KT 9999 OVC025 11/08 Q1008 RMK BLU NNW (330°) 10.4mph 11°C 8°C
3/06/20 22:50 EGXC 032150Z 35010KT 9999 SCT020 OVC048 11/08 Q1008 RMK WHT N (350°) 11.5mph 11°C 8°C
3/06/20 21:50 EGXC 032050Z 35010KT 9999 SCT015 OVC020 11/08 Q1009 RMK WHT N (350°) 11.5mph 11°C 8°C
3/06/20 20:50 EGXC 031950Z 35013KT 9999 -RA SCT008 OVC020 11/09 Q1009 RMK GRN -RA N (350°) 15.0mph 11°C 9°C
3/06/20 19:50 EGXC 031850Z 36013KT 9999 -RA SCT009 OVC020 11/10 Q1009 RMK GRN -RA N (360°) 15.0mph 11°C 10°C
3/06/20 18:50 EGXC 031750Z AUTO 01014KT 9999 -RA BKN011/// SCT025/// 12/10 Q1009 -RA N (10°) 16.1mph 12°C 10°C
3/06/20 17:50 EGXC 031650Z 01011KT 9999 -RA SCT014 BKN017 OVC030 13/10 Q1009 RMK GRN -RA N (10°) 12.7mph 13°C 10°C
3/06/20 16:50 EGXC 031550Z 02014KT 9999 -RA BKN017 OVC045 14/10 Q1009 BECMG BKN012 RMK WHT BECMG GRN -RA NNE (20°) 16.1mph 14°C 10°C
3/06/20 15:50 EGXC 031450Z 02014KT 9999 SCT022 OVC060 16/10 Q1009 TEMPO FEW022 RMK WHT TEMPO BLU NNE (20°) 16.1mph 16°C 10°C
3/06/20 14:50 EGXC 031350Z 04013KT 9999 -RA SCT020 OVC060 15/09 Q1009 TEMPO FEW020 RMK WHT TEMPO BLU -RA NE (40°) 15.0mph 15°C 9°C
3/06/20 13:50 EGXC 031250Z 02013KT 9999 SCT020 OVC060 15/10 Q1010 NOSIG RMK WHT WHT NNE (20°) 15.0mph 15°C 10°C
3/06/20 11:50 EGXC 031050Z 02013KT 9999 -RA BKN017 OVC060 15/11 Q1010 WHT NOSIG RMK WHT WHT -RA NNE (20°) 15.0mph 15°C 11°C
3/06/20 10:50 EGXC 030950Z 03015KT 9999 -RA SCT016 OVC060 15/11 Q1010 TEMPO FEW016 RMK WHT TEMPO BLU -RA NNE (30°) 17.3mph 15°C 11°C
3/06/20 10:23 EGXC 030923Z 03013KT 9999 -RA SCT015 OVC060 14/11 Q1010 TEMPO FEW016 RMK WHT TEMPO BLU -RA NNE (30°) 15.0mph 14°C 11°C
3/06/20 09:50 EGXC 030850Z 02012KT 9999 -RA FEW012 OVC060 14/11 Q1010 TEMPO SCT012 RMK BLU TEMPO GRN -RA NNE (20°) 13.8mph 14°C 11°C
3/06/20 08:50 EGXC 030750Z 01010KT 9999 -RA FEW010 OVC060 14/12 Q1010 TEMPO SCT010 RMK BLU TEMPO GRN -RA N (10°) 11.5mph 14°C 12°C
3/06/20 07:50 EGXC 030650Z 36010KT 9999 -RA FEW012 BKN060 14/12 Q1010 TEMPO SCT012 RMK BLU TEMPO GRN -RA N (360°) 11.5mph 14°C 12°C
3/06/20 06:50 EGXC 030550Z 36007KT 9999 -RA FEW010 BKN050 13/12 Q1010 NOSIG RMK BLU BLU -RA N (360°) 8.1mph 13°C 12°C
3/06/20 05:50 EGXC 030450Z 32004KT 9999 -RA FEW010 BKN060 13/11 Q1010 RMK BLU -RA NW (320°) 4.6mph 13°C 11°C
3/06/20 04:50 EGXC 030350Z 33004KT 9999 FEW010 BKN060 13/11 Q1010 RMK BLU NNW (330°) 4.6mph 13°C 11°C
3/06/20 03:50 EGXC 030250Z 06004KT CAVOK 13/10 Q1010 RMK BLU ENE (60°) 4.6mph 13°C 10°C
3/06/20 02:50 EGXC 030150Z 03002KT CAVOK 13/09 Q1011 RMK BLU NNE (30°) 2.3mph 13°C 9°C
3/06/20 01:50 EGXC 030050Z AUTO 35003KT 9999 FEW080/// OVC120/// 13/10 Q1012 N (350°) 3.5mph 13°C 10°C
3/06/20 00:50 EGXC 022350Z AUTO 36003KT 9999 SCT080/// OVC130/// 14/10 Q1013 N (360°) 3.5mph 14°C 10°C
2/06/20 23:50 EGXC 022250Z 04003KT CAVOK 14/10 Q1013 RMK BLU NE (40°) 3.5mph 14°C 10°C
2/06/20 22:50 EGXC 022150Z 09002KT CAVOK 15/10 Q1014 RMK BLU E (90°) 2.3mph 15°C 10°C
2/06/20 21:50 EGXC 022050Z 10004KT CAVOK 15/09 Q1014 RMK BLU E (100°) 4.6mph 15°C 9°C
2/06/20 20:50 EGXC 021950Z 11005KT CAVOK 16/09 Q1014 RMK BLU ESE (110°) 5.8mph 16°C 9°C
2/06/20 19:50 EGXC 021850Z 11008KT CAVOK 19/08 Q1015 RMK BLU RMK BLU ESE (110°) 9.2mph 19°C 8°C
2/06/20 18:50 EGXC 021750Z 06008KT CAVOK 21/07 Q1015 RMK BLU ENE (60°) 9.2mph 21°C 7°C
2/06/20 17:50 EGXC 021650Z 04010KT CAVOK 21/07 Q1015 RMK BLU NE (40°) 11.5mph 21°C 7°C
2/06/20 16:50 EGXC 021550Z 05008KT CAVOK 22/08 Q1016 NOSIG RMK BLU BLU NE (50°) 9.2mph 22°C 8°C
2/06/20 15:50 EGXC 021450Z 33005KT CAVOK 22/08 Q1017 NOSIG RMK BLU BLU NNW (330°) 5.8mph 22°C 8°C
2/06/20 14:50 EGXC 021350Z 01007KT CAVOK 22/08 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU N (10°) 8.1mph 22°C 8°C
2/06/20 13:50 EGXC 021250Z 02003KT CAVOK 21/08 Q1018 NOSIG RMK BLU BLU NNE (20°) 3.5mph 21°C 8°C
2/06/20 12:50 EGXC 021150Z 35005KT CAVOK 21/08 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU N (350°) 5.8mph 21°C 8°C
2/06/20 11:50 EGXC 021050Z 04006KT CAVOK 21/08 Q1019 NOSIG RMK BLU BLU NE (40°) 6.9mph 21°C 8°C
2/06/20 10:50 EGXC 020950Z 02006KT CAVOK 19/08 Q1020 NOSIG RMK BLU BLU NNE (20°) 6.9mph 19°C 8°C
2/06/20 09:50 EGXC 020850Z 02009KT CAVOK 18/09 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU NNE (20°) 10.4mph 18°C 9°C
2/06/20 08:50 EGXC 020750Z 34007KT CAVOK 16/10 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU NNW (340°) 8.1mph 16°C 10°C
2/06/20 07:50 EGXC 020650Z 34006KT CAVOK 13/10 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU NNW (340°) 6.9mph 13°C 10°C
2/06/20 06:50 EGXC 020550Z 30006KT CAVOK 10/09 Q1021 NOSIG RMK BLU BLU WNW (300°) 6.9mph 10°C 9°C
2/06/20 05:50 EGXC 020450Z 34005KT CAVOK 09/08 Q1022 RMK BLU NNW (340°) 5.8mph 9°C 8°C
2/06/20 04:50 EGXC 020350Z 33007KT CAVOK 09/08 Q1022 RMK BLU NNW (330°) 8.1mph 9°C 8°C
2/06/20 03:50 EGXC 020250Z 34007KT CAVOK 09/08 Q1022 RMK BLU NNW (340°) 8.1mph 9°C 8°C
2/06/20 02:50 EGXC 020150Z 35005KT CAVOK 10/09 Q1023 RMK BLU N (350°) 5.8mph 10°C 9°C
2/06/20 01:50 EGXC 020050Z AUTO 35005KT 9999 NCD 11/09 Q1023 N (350°) 5.8mph 11°C 9°C
2/06/20 00:50 EGXC 012350Z AUTO 01005KT 9999 NCD 11/09 Q1023 N (10°) 5.8mph 11°C 9°C
1/06/20 23:50 EGXC 012250Z 36006KT CAVOK 12/09 Q1024 RMK BLU N (360°) 6.9mph 12°C 9°C
1/06/20 22:50 EGXC 012150Z 01005KT CAVOK 12/09 Q1024 RMK BLU N (10°) 5.8mph 12°C 9°C
1/06/20 21:50 EGXC 012050Z 03004KT CAVOK 13/09 Q1024 RMK BLU NNE (30°) 4.6mph 13°C 9°C
1/06/20 20:50 EGXC 011950Z 05008KT CAVOK 15/08 Q1024 RMK BLU NE (50°) 9.2mph 15°C 8°C
1/06/20 19:50 EGXC 011850Z 06011KT CAVOK 16/08 Q1023 RMK BLU ENE (60°) 12.7mph 16°C 8°C
1/06/20 18:50 EGXC 011750Z 06011KT CAVOK 18/06 Q1023 RMK BLU ENE (60°) 12.7mph 18°C 6°C
1/06/20 17:50 EGXC 011650Z 07012KT CAVOK 20/08 Q1023 RMK BLU ENE (70°) 13.8mph 20°C 8°C
1/06/20 16:50 EGXC 011550Z 08013KT CAVOK 21/09 Q1023 NOSIG RMK BLU BLU E (80°) 15.0mph 21°C 9°C
1/06/20 15:50 EGXC 011450Z 07013KT CAVOK 22/10 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU ENE (70°) 15.0mph 22°C 10°C
1/06/20 13:50 EGXC 011250Z 07013KT CAVOK 22/10 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU ENE (70°) 15.0mph 22°C 10°C
1/06/20 12:50 EGXC 011150Z 08013KT CAVOK 23/10 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU E (80°) 15.0mph 23°C 10°C
1/06/20 11:50 EGXC 011050Z 06012KT 9999 FEW045 20/09 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU ENE (60°) 13.8mph 20°C 9°C
1/06/20 10:50 EGXC 010950Z 04012KT 9999 FEW042 20/10 Q1024 NOSIG RMK BLU BLU NE (40°) 13.8mph 20°C 10°C
1/06/20 09:50 EGXC 010850Z 05010KT CAVOK 19/10 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU NE (50°) 11.5mph 19°C 10°C
1/06/20 08:50 EGXC 010750Z 04008KT CAVOK 18/11 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU NE (40°) 9.2mph 18°C 11°C
1/06/20 07:50 EGXC 010650Z 04008KT CAVOK 16/11 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU NE (40°) 9.2mph 16°C 11°C
1/06/20 06:50 EGXC 010550Z 36005KT CAVOK 13/10 Q1025 NOSIG RMK BLU BLU N (360°) 5.8mph 13°C 10°C
1/06/20 05:50 EGXC 010450Z 35004KT CAVOK 11/09 Q1025 RMK BLU N (350°) 4.6mph 11°C 9°C