D/T METAR WX W/DIR W/SPE G/SPE TEMP DEWP
19/03/19 03:20 EGSH 190320Z AUTO 19002KT 9999 FEW040/// 04/02 Q1024 S (190°) 2.3mph 4°C 2°C
19/03/19 02:50 EGSH 190250Z AUTO 20003KT 9999 FEW049/// 04/03 Q1024 SSW (200°) 3.5mph 4°C 3°C
19/03/19 02:20 EGSH 190220Z AUTO 20003KT 9999 NCD 04/03 Q1024 SSW (200°) 3.5mph 4°C 3°C
19/03/19 01:50 EGSH 190150Z AUTO 22003KT 9999 NCD 04/03 Q1024 SW (220°) 3.5mph 4°C 3°C
19/03/19 00:50 EGSH 190050Z AUTO 17002KT 9999 NCD 04/02 Q1024 S (170°) 2.3mph 4°C 2°C
19/03/19 00:20 EGSH 190020Z AUTO 19005KT 9999 NCD 03/02 Q1024 S (190°) 5.8mph 3°C 2°C
18/03/19 23:50 EGSH 182350Z AUTO 18004KT 9999 NCD 03/01 Q1024 S (180°) 4.6mph 3°C 1°C
18/03/19 22:50 EGSH 182250Z AUTO 19005KT 9999 NCD 03/01 Q1023 S (190°) 5.8mph 3°C 1°C
18/03/19 22:20 EGSH 182220Z AUTO 18004KT 9999 NCD 03/00 Q1023 S (180°) 4.6mph 3°C 0°C
18/03/19 21:50 EGSH 182150Z AUTO 19004KT 9999 FEW045/// 04/01 Q1023 S (190°) 4.6mph 4°C 1°C
18/03/19 21:20 EGSH 182120Z 19004KT CAVOK 04/02 Q1023 NOSIG S (190°) 4.6mph 4°C 2°C
18/03/19 20:50 EGSH 182050Z 20003KT CAVOK 05/02 Q1023 NOSIG SSW (200°) 3.5mph 5°C 2°C
18/03/19 20:20 EGSH 182020Z 16004KT CAVOK 05/02 Q1023 NOSIG SSE (160°) 4.6mph 5°C 2°C
18/03/19 19:20 EGSH 181920Z 14005KT 9999 -SHRA BKN030CB 05/03 Q1023 NOSIG -SHRA SE (140°) 5.8mph 5°C 3°C
18/03/19 18:50 EGSH 181850Z 15006KT 110V190 9999 -SHRA BKN030CB 07/04 Q1022 NOSIG -SHRA SSE (150°) 6.9mph 7°C 4°C
18/03/19 18:20 EGSH 181820Z 16007KT 140V210 9999 BKN030CB 08/04 Q1022 NOSIG SSE (160°) 8.1mph 8°C 4°C
18/03/19 17:50 EGSH 181750Z 09005KT 060V140 9999 SCT036CB 08/04 Q1021 E (90°) 5.8mph 8°C 4°C
18/03/19 17:20 EGSH 181720Z 09004KT 9999 SCT038 09/04 Q1021 E (90°) 4.6mph 9°C 4°C
18/03/19 16:50 EGSH 181650Z 04004KT 9999 SCT038 09/04 Q1020 NOSIG NE (40°) 4.6mph 9°C 4°C
18/03/19 16:20 EGSH 181620Z VRB02KT 9999 SCT038 10/03 Q1020 N (0°) 2.3mph 10°C 3°C
18/03/19 15:50 EGSH 181550Z VRB02KT 9999 FEW047 10/03 Q1020 NOSIG N (0°) 2.3mph 10°C 3°C
18/03/19 15:20 EGSH 181520Z 36004KT 310V070 9999 FEW047 10/03 Q1020 N (360°) 4.6mph 10°C 3°C
18/03/19 14:50 EGSH 181450Z 36004KT 270V060 9999 FEW047 10/03 Q1020 NOSIG N (360°) 4.6mph 10°C 3°C
18/03/19 14:20 EGSH 181420Z 33008KT 290V360 9999 FEW042 09/02 Q1020 NOSIG NNW (330°) 9.2mph 9°C 2°C
18/03/19 13:50 EGSH 181350Z 29007KT 250V330 9999 FEW042 10/02 Q1019 NOSIG WNW (290°) 8.1mph 10°C 2°C
18/03/19 12:50 EGSH 181250Z 31009KT 270V360 9999 SCT039 09/01 Q1019 NOSIG NW (310°) 10.4mph 9°C 1°C
18/03/19 12:20 EGSH 181220Z 30009KT 250V350 9999 SCT039 10/03 Q1019 NOSIG WNW (300°) 10.4mph 10°C 3°C
18/03/19 11:50 EGSH 181150Z 28010KT 250V320 9999 SCT037 10/02 Q1019 W (280°) 11.5mph 10°C 2°C
18/03/19 11:20 EGSH 181120Z 28010KT 240V320 9999 SCT036 09/01 Q1019 NOSIG W (280°) 11.5mph 9°C 1°C
18/03/19 10:50 EGSH 181050Z 29008KT 250V330 9999 FEW030 08/01 Q1019 NOSIG WNW (290°) 9.2mph 8°C 1°C
18/03/19 10:20 EGSH 181020Z 29008KT 260V330 9999 FEW030 08/01 Q1019 WNW (290°) 9.2mph 8°C 1°C
18/03/19 09:50 EGSH 180950Z 29008KT 250V350 9999 FEW030 07/02 Q1018 NOSIG WNW (290°) 9.2mph 7°C 2°C
18/03/19 08:50 EGSH 180850Z 29007KT CAVOK 06/03 Q1018 NOSIG WNW (290°) 8.1mph 6°C 3°C
18/03/19 08:20 EGSH 180820Z 28008KT CAVOK 05/04 Q1017 W (280°) 9.2mph 5°C 4°C
18/03/19 07:50 EGSH 180750Z 27007KT CAVOK 04/03 Q1017 W (270°) 8.1mph 4°C 3°C
18/03/19 07:20 EGSH 180720Z 26006KT CAVOK 03/02 Q1017 NOSIG W (260°) 6.9mph 3°C 2°C
18/03/19 06:50 EGSH 180650Z 25006KT CAVOK 02/01 Q1016 NOSIG WSW (250°) 6.9mph 2°C 1°C
18/03/19 06:20 EGSH 180620Z 25006KT CAVOK 01/00 Q1016 NOSIG WSW (250°) 6.9mph 1°C 0°C
18/03/19 05:50 EGSH 180550Z 24005KT CAVOK 01/00 Q1016 NOSIG WSW (240°) 5.8mph 1°C 0°C
18/03/19 05:20 EGSH 180520Z AUTO 28007KT 9999 NCD 02/01 Q1015 W (280°) 8.1mph 2°C 1°C
18/03/19 04:50 EGSH 180450Z AUTO 27006KT 9999 NCD 02/01 Q1015 W (270°) 6.9mph 2°C 1°C
18/03/19 04:20 EGSH 180420Z AUTO 28006KT 9999 NCD 02/01 Q1015 W (280°) 6.9mph 2°C 1°C
18/03/19 03:50 EGSH 180350Z AUTO 27007KT 9999 NCD 03/02 Q1015 W (270°) 8.1mph 3°C 2°C
18/03/19 03:20 EGSH 180320Z AUTO 28008KT 9999 NCD 03/02 Q1014 W (280°) 9.2mph 3°C 2°C
18/03/19 02:50 EGSH 180250Z AUTO 28008KT 9999 NCD 03/02 Q1014 W (280°) 9.2mph 3°C 2°C
18/03/19 02:20 EGSH 180220Z AUTO 28007KT 9999 NCD 03/02 Q1014 W (280°) 8.1mph 3°C 2°C
18/03/19 01:50 EGSH 180150Z AUTO 28008KT 9999 NCD 03/02 Q1013 W (280°) 9.2mph 3°C 2°C
18/03/19 01:20 EGSH 180120Z AUTO 28008KT 9999 NCD 03/02 Q1013 W (280°) 9.2mph 3°C 2°C
18/03/19 00:50 EGSH 180050Z AUTO 28008KT 9999 NCD 03/02 Q1012 W (280°) 9.2mph 3°C 2°C
18/03/19 00:20 EGSH 180020Z AUTO 28007KT 9999 NCD 04/02 Q1012 W (280°) 8.1mph 4°C 2°C
17/03/19 23:50 EGSH 172350Z AUTO 27007KT 9999 NCD 04/02 Q1012 W (270°) 8.1mph 4°C 2°C
17/03/19 23:20 EGSH 172320Z AUTO 27008KT 9999 NCD 05/03 Q1011 W (270°) 9.2mph 5°C 3°C
17/03/19 22:50 EGSH 172250Z AUTO 27007KT 9999 FEW027/// SCT032/// BKN040/// 05/03 Q1011 W (270°) 8.1mph 5°C 3°C
17/03/19 21:50 EGSH 172150Z AUTO 28009KT 9999 FEW036/// 05/03 Q1010 W (280°) 10.4mph 5°C 3°C
17/03/19 21:20 EGSH 172120Z 29014G24KT 260V320 9999 -SHRA SCT034 06/03 Q1009 TEMPO SHRA -SHRA WNW (290°) 16.1mph 27.6mph 6°C 3°C
17/03/19 20:50 EGSH 172050Z 27012KT 9999 FEW041 06/02 Q1009 TEMPO SHRA W (270°) 13.8mph 6°C 2°C
17/03/19 20:20 EGSH 172020Z 27012KT 9999 FEW041 05/02 Q1008 TEMPO SHRA W (270°) 13.8mph 5°C 2°C
17/03/19 19:50 EGSH 171950Z 26011KT 9999 FEW041 06/02 Q1008 NOSIG W (260°) 12.7mph 6°C 2°C
17/03/19 19:20 EGSH 171920Z 26007KT 9999 FEW041 05/02 Q1007 NOSIG W (260°) 8.1mph 5°C 2°C
17/03/19 18:50 EGSH 171850Z 24007KT 9999 FEW048 05/02 Q1007 NOSIG WSW (240°) 8.1mph 5°C 2°C
17/03/19 18:20 EGSH 171820Z 24008KT 9999 FEW048 05/02 Q1006 NOSIG WSW (240°) 9.2mph 5°C 2°C
17/03/19 17:20 EGSH 171720Z 25012KT 9999 FEW039 07/02 Q1005 NOSIG WSW (250°) 13.8mph 7°C 2°C
17/03/19 16:50 EGSH 171650Z 26015KT 220V280 9999 FEW039 07/02 Q1005 NOSIG W (260°) 17.3mph 7°C 2°C
17/03/19 16:20 EGSH 171620Z 26015KT 220V300 9999 -SHRA FEW020CB SCT042 07/02 Q1004 TEMPO SHRA -SHRA W (260°) 17.3mph 7°C 2°C
17/03/19 15:50 EGSH 171550Z 27012KT 240V310 9999 FEW020CB FEW045 07/01 Q1004 TEMPO SHRA W (270°) 13.8mph 7°C 1°C
17/03/19 15:20 EGSH 171520Z 27010KT 230V300 9999 VCSH SCT020CB FEW022 08/02 Q1004 TEMPO SHRA VCSH W (270°) 11.5mph 8°C 2°C
17/03/19 14:50 EGSH 171450Z 25009KT 9999 VCSH SCT020CB FEW030TCU 05/01 Q1004 TEMPO SHRA VCSH WSW (250°) 10.4mph 5°C 1°C
17/03/19 14:20 EGSH 171420Z 28017G32KT 9999 VCSH SCT020CB 05/01 Q1004 RESHGS TEMPO SHRA VCSH W (280°) 19.6mph 36.8mph 5°C 1°C
17/03/19 13:20 EGSH 171320Z 27017KT 9999 VCSH FEW025CB SCT037 08/00 Q1003 NOSIG VCSH W (270°) 19.6mph 8°C 0°C
17/03/19 12:50 EGSH 171250Z 26018KT 230V290 9999 VCSH SCT037 09/01 Q1003 RERA NOSIG VCSH W (260°) 20.7mph 9°C 1°C
17/03/19 12:20 EGSH 171220Z 26019KT 240V300 9999 VCSH FEW025CB SCT040 09/01 Q1002 VCSH W (260°) 21.9mph 9°C 1°C
17/03/19 11:50 EGSH 171150Z 27015KT 230V310 9999 -SHRA BKN037 07/01 Q1002 TEMPO SHRA -SHRA W (270°) 17.3mph 7°C 1°C
17/03/19 10:50 EGSH 171050Z 26017KT 9999 BKN022 07/01 Q1002 NOSIG W (260°) 19.6mph 7°C 1°C
17/03/19 10:20 EGSH 171020Z 26018KT 9999 BKN022 06/01 Q1001 W (260°) 20.7mph 6°C 1°C
17/03/19 09:50 EGSH 170950Z 27018KT 9999 BKN022 06/02 Q1001 NOSIG W (270°) 20.7mph 6°C 2°C
17/03/19 09:20 EGSH 170920Z 27018KT 9999 SCT023 06/02 Q1000 NOSIG W (270°) 20.7mph 6°C 2°C
17/03/19 08:50 EGSH 170850Z 27016KT 240V310 9999 SCT018 06/03 Q1000 NOSIG W (270°) 18.4mph 6°C 3°C
17/03/19 08:20 EGSH 170820Z 27015KT 9999 FEW020 06/03 Q0999 NOSIG W (270°) 17.3mph 6°C 3°C
17/03/19 07:50 EGSH 170750Z 26016KT 9999 FEW020 05/02 Q0999 W (260°) 18.4mph 5°C 2°C
17/03/19 07:20 EGSH 170720Z 26012KT 9999 FEW020 05/02 Q0999 NOSIG W (260°) 13.8mph 5°C 2°C
17/03/19 06:50 EGSH 170650Z 25012KT 9999 FEW020 04/02 Q0998 NOSIG WSW (250°) 13.8mph 4°C 2°C
17/03/19 05:50 EGSH 170550Z 26011KT 9999 FEW020 05/03 Q0997 NOSIG W (260°) 12.7mph 5°C 3°C
17/03/19 05:20 EGSH 170520Z AUTO 26013KT 9999 FEW044/// 05/03 Q0996 W (260°) 15.0mph 5°C 3°C
17/03/19 04:50 EGSH 170450Z AUTO 26012KT 9999 FEW016/// 05/03 Q0996 W (260°) 13.8mph 5°C 3°C
17/03/19 04:20 EGSH 170420Z AUTO 26012KT 9999 FEW012/// SCT017/// BKN043/// 05/04 Q0995 W (260°) 13.8mph 5°C 4°C
17/03/19 03:50 EGSH 170350Z AUTO 26010KT 9999 BKN013/// BKN017/// OVC047/// 06/04 Q0995 W (260°) 11.5mph 6°C 4°C
17/03/19 03:20 EGSH 170320Z AUTO 25010KT 9999 FEW011/// SCT016/// BKN021/// 06/04 Q0995 WSW (250°) 11.5mph 6°C 4°C
17/03/19 02:50 EGSH 170250Z AUTO 25007KT 9999 SCT012/// BKN016/// OVC033/// 05/04 Q0995 WSW (250°) 8.1mph 5°C 4°C
17/03/19 02:20 EGSH 170220Z AUTO 25006KT 9999 SCT025/// BKN031/// OVC036/// 05/04 Q0995 WSW (250°) 6.9mph 5°C 4°C
17/03/19 01:50 EGSH 170150Z AUTO 25008KT 9999 FEW035/// 05/04 Q0994 WSW (250°) 9.2mph 5°C 4°C
17/03/19 01:20 EGSH 170120Z AUTO 25008KT 9999 NCD 05/04 Q0994 WSW (250°) 9.2mph 5°C 4°C
17/03/19 00:50 EGSH 170050Z AUTO 24008KT 9999 NCD 06/05 Q0994 WSW (240°) 9.2mph 6°C 5°C
17/03/19 00:20 EGSH 170020Z AUTO 25008KT 9999 NCD 06/05 Q0993 WSW (250°) 9.2mph 6°C 5°C
16/03/19 23:50 EGSH 162350Z AUTO 25009KT 9999 FEW012/// SCT029/// BKN042/// 06/05 Q0993 RERA WSW (250°) 10.4mph 6°C 5°C
16/03/19 22:50 EGSH 162250Z AUTO 28012KT 9999 RA FEW020/// BKN028/// BKN033/// 06/05 Q0993 RERA RA W (280°) 13.8mph 6°C 5°C
16/03/19 22:20 EGSH 162220Z AUTO 25016G26KT 220V310 9000 +RA FEW009/// BKN014/// BKN020/// 09/06 Q0992 +RA WSW (250°) 18.4mph 29.9mph 9°C 6°C
16/03/19 21:50 EGSH 162150Z AUTO 22019KT 200V260 8000 RA BKN010/// BKN014/// OVC030/// 10/08 Q0991 RERA RA SW (220°) 21.9mph 10°C 8°C
16/03/19 20:50 EGSH 162050Z VRB02G27KT 9999 RA FEW015 BKN020 10/08 Q0991 TEMPO -RA RA N (0°) 2.3mph 31.1mph 10°C 8°C
16/03/19 20:20 EGSH 162020Z 22022KT 190V250 9999 -RA FEW012 BKN019 10/08 Q0991 TEMPO RA BKN012 -RA SW (220°) 25.3mph 10°C 8°C
16/03/19 19:50 EGSH 161950Z 22022G32KT 9999 -RA FEW014 BKN019 10/08 Q0992 TEMPO RA -RA SW (220°) 25.3mph 36.8mph 10°C 8°C
16/03/19 19:20 EGSH 161920Z 21022G32KT 180V240 9999 -RA BKN020 11/07 Q0992 NOSIG -RA SSW (210°) 25.3mph 36.8mph 11°C 7°C
16/03/19 18:50 EGSH 161850Z 22026G43KT 190V250 9999 BKN025 11/07 Q0993 SW (220°) 29.9mph 49.5mph 11°C 7°C
16/03/19 18:20 EGSH 161820Z 22021G32KT 9999 BKN025 11/07 Q0993 NOSIG SW (220°) 24.2mph 36.8mph 11°C 7°C
16/03/19 17:20 EGSH 161720Z 22021KT 190V250 9999 BKN028 12/07 Q0994 SW (220°) 24.2mph 12°C 7°C
16/03/19 16:20 EGSH 161620Z 22021G33KT 190V260 9999 BKN028 12/06 Q0994 NOSIG SW (220°) 24.2mph 38.0mph 12°C 6°C
16/03/19 15:50 EGSH 161550Z 22023G33KT 9999 BKN027 12/07 Q0994 NOSIG SW (220°) 26.5mph 38.0mph 12°C 7°C
16/03/19 14:50 EGSH 161450Z 22022G36KT 190V250 9999 BKN027 13/07 Q0995 SW (220°) 25.3mph 41.4mph 13°C 7°C
16/03/19 14:20 EGSH 161420Z 22023KT 190V250 9999 BKN027 12/07 Q0996 NOSIG SW (220°) 26.5mph 12°C 7°C
16/03/19 13:50 EGSH 161350Z 23022G33KT 190V250 9999 BKN027 13/07 Q0996 NOSIG SW (230°) 25.3mph 38.0mph 13°C 7°C
16/03/19 12:50 EGSH 161250Z 23025G38KT 9999 BKN027 12/07 Q0998 NOSIG SW (230°) 28.8mph 43.7mph 12°C 7°C
16/03/19 12:20 EGSH 161220Z 24022KT 9999 BKN027 12/07 Q0998 NOSIG WSW (240°) 25.3mph 12°C 7°C
16/03/19 11:50 EGSH 161150Z 23026G38KT 9999 BKN027 12/07 Q0998 NOSIG SW (230°) 29.9mph 43.7mph 12°C 7°C
16/03/19 11:20 EGSH 161120Z 23024G39KT 200V260 9999 BKN029 12/07 Q0998 NOSIG SW (230°) 27.6mph 44.9mph 12°C 7°C
16/03/19 10:50 EGSH 161050Z 23026G36KT 200V270 9999 BKN029 12/07 Q0999 NOSIG SW (230°) 29.9mph 41.4mph 12°C 7°C
16/03/19 10:20 EGSH 161020Z 24026G36KT 9999 BKN029 12/08 Q0999 NOSIG WSW (240°) 29.9mph 41.4mph 12°C 8°C
16/03/19 09:50 EGSH 160950Z 23022G37KT 9999 BKN027 12/08 Q0999 SW (230°) 25.3mph 42.6mph 12°C 8°C
16/03/19 09:20 EGSH 160920Z 23023G37KT 9999 BKN022 12/08 Q0999 NOSIG SW (230°) 26.5mph 42.6mph 12°C 8°C
16/03/19 08:50 EGSH 160850Z 23021G34KT 9999 BKN023 11/08 Q1000 NOSIG SW (230°) 24.2mph 39.1mph 11°C 8°C
16/03/19 08:20 EGSH 160820Z 23020G31KT 200V270 9999 BKN021 11/08 Q1000 NOSIG SW (230°) 23.0mph 35.7mph 11°C 8°C
16/03/19 07:50 EGSH 160750Z 23021KT 9999 BKN022 11/08 Q1000 NOSIG SW (230°) 24.2mph 11°C 8°C
16/03/19 07:20 EGSH 160720Z 23020KT 9999 SCT018 SCT026 11/09 Q1001 NOSIG SW (230°) 23.0mph 11°C 9°C
16/03/19 06:20 EGSH 160620Z 23017KT 9999 SCT017 BKN022 10/09 Q1001 NOSIG SW (230°) 19.6mph 10°C 9°C
16/03/19 05:50 EGSH 160550Z 23018KT 9999 -RA SCT010 BKN015 10/09 Q1002 RERA NOSIG -RA SW (230°) 20.7mph 10°C 9°C
16/03/19 05:20 EGSH 160520Z AUTO 23020KT 200V270 9999 RA SCT008/// BKN013/// 10/09 Q1002 RA SW (230°) 23.0mph 10°C 9°C
16/03/19 04:50 EGSH 160450Z AUTO 22011KT 190V250 9999 RA SCT002/// BKN006/// OVC011/// 09/09 Q1003 RA SW (220°) 12.7mph 9°C 9°C
16/03/19 04:20 EGSH 160420Z AUTO 18007KT 150V220 6000 RA BKN003/// OVC008/// 08/07 Q1003 RERA RA S (180°) 8.1mph 8°C 7°C
16/03/19 03:50 EGSH 160350Z AUTO 17004KT 140V200 2400 +RA BKN002/// OVC011/// 08/07 Q1004 +RA S (170°) 4.6mph 8°C 7°C
16/03/19 03:20 EGSH 160320Z AUTO 18005KT 2600 RA SCT003/// BKN012/// BKN019/// 08/07 Q1004 RA S (180°) 5.8mph 8°C 7°C
16/03/19 02:50 EGSH 160250Z AUTO 19005KT 8000 RA FEW011/// BKN024/// BKN029/// 08/07 Q1005 RA S (190°) 5.8mph 8°C 7°C
16/03/19 02:20 EGSH 160220Z AUTO 20005KT 9999 RA FEW024/// BKN035/// BKN043/// 08/06 Q1006 RA SSW (200°) 5.8mph 8°C 6°C
16/03/19 01:50 EGSH 160150Z AUTO 20006KT 9999 RA FEW025/// SCT031/// 08/06 Q1007 RA SSW (200°) 6.9mph 8°C 6°C
16/03/19 01:20 EGSH 160120Z AUTO 21006KT 9999 RA FEW032/// 08/05 Q1007 RA SSW (210°) 6.9mph 8°C 5°C
16/03/19 00:50 EGSH 160050Z AUTO 21005KT 9999 FEW031/// 08/05 Q1007 SSW (210°) 5.8mph 8°C 5°C
16/03/19 00:20 EGSH 160020Z AUTO 22005KT 9999 NCD 08/04 Q1008 SW (220°) 5.8mph 8°C 4°C
15/03/19 23:50 EGSH 152350Z AUTO 23005KT 9999 FEW040/// 08/04 Q1008 SW (230°) 5.8mph 8°C 4°C
15/03/19 23:20 EGSH 152320Z AUTO 23007KT 9999 NCD 08/04 Q1009 SW (230°) 8.1mph 8°C 4°C
15/03/19 22:50 EGSH 152250Z AUTO 25010KT 9999 NCD 09/03 Q1009 WSW (250°) 11.5mph 9°C 3°C
15/03/19 22:20 EGSH 152220Z AUTO 26008KT 9999 NCD 09/03 Q1009 W (260°) 9.2mph 9°C 3°C
15/03/19 21:50 EGSH 152150Z 26011KT CAVOK 09/03 Q1008 NOSIG W (260°) 12.7mph 9°C 3°C
15/03/19 21:20 EGSH 152120Z 26011KT CAVOK 09/03 Q1008 NOSIG W (260°) 12.7mph 9°C 3°C
15/03/19 20:50 EGSH 152050Z 27010KT 9999 SCT044 09/03 Q1008 NOSIG W (270°) 11.5mph 9°C 3°C
15/03/19 20:20 EGSH 152020Z 27013KT CAVOK 09/03 Q1008 NOSIG W (270°) 15.0mph 9°C 3°C
15/03/19 19:50 EGSH 151950Z 25007KT CAVOK 08/03 Q1007 WSW (250°) 8.1mph 8°C 3°C
15/03/19 18:50 EGSH 151850Z 28012KT CAVOK 09/03 Q1007 NOSIG W (280°) 13.8mph 9°C 3°C